More

    Die is goed met Statistieken!

    Vroeger had je geen allochtonen, maar ook nog geen klimaatprobleem. Ongeveer op die toer legt Tyler Vigen verbanden op zijn website Spurious Correlations. Hij...