More

    Wat U Weten Moet Over TTIP

    Toch nog even terugkomen op het rare verhaal genaamd TTIP. Gisteren plaatste de wandelende bloemetjesjurk Lilianne Plumeau een juichend opiniestuk in de krant. Het akkoord...