More

    Lekker Haten met je Maten?

    Sneue pagina's op uw Facebook. Het is de tijd der Langgerekte Groene Vruchten, dus besteden we daar maar eens aandacht aan. Nederland Mijn Vaderland...

    Ladies and Gentlemen, They’ve got him!

    Met min of meer die legendarische bekende woorden meldde Paul Bremer, hoofd van de Duitse bezettingsmacht Amerikaanse bezetters in Irak, dat ze Saddam Hussein...