More

    Verzin een Ønderschrift 08-02-2019

    De aantekeningen van de AnsaldoBreda techneuten waren het bij het opleveren van de tram niet allemaal netjes weggepoetst Alvørens øver te gaan tøt de prijsuitreiking,...