More

    Even de grondwet herschrijven. Zo terug.

    Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, sexuele geaardheid, fysieke beperking, het...