More

  RECENTE POSTS

  Ons hebben het weer gedaan! Legale stappen aan ons broekje!

  Het <s>MDI</s> MiND hangt vandaag weer in de mail! Of we even wakkerpedia van het internet willen erdogannen, want het mocrolemma op de wakkerpedia’s is snoeihard strafbaar. Althans, dat stelt MiND, een onderdeel van NL Confidential, die naast MiND ook de exploitant van onder andere de NSB tiplijn is.

  Wat wil het feit, nadat hun voorganger, het MDI in 2011 aangifte ging doen tegen uw Retecool van RAKSISME op basis van *huilt* DEZELFDE FOKKING PAGINA OP WAKKERPEDIA, waarna het OM die aangifte seponeerde onder de nou niet voor velerlei wijzen uit te leggen sepotcode “feit niet strafbaar”, gaat de nieuwe subsidiespons het gewoon NOG EEN KEER proberen. Hieronder de emaille van MiND, daaronder de reactie van je Retecool. Ondertussen staat Jake de buitenmuur van de bunker een meter dikker te metselen.

  Geachte redactie,
  MiND Nederland is het landelijk meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen en is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is ondergebracht bij NL Confidential.
  MiND toetst uitingen gedaan op het internet, in het strafrecht omschreven als groepsbelediging van mensen, op basis van hun ras, hun levensovertuiging of godsdienst, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Wij beoordelen de uitingen op strafbaarheid aan de artikelen 137c t/m 137g van het Wetboek van Strafrecht en wegen daarbij nadrukkelijk de bijbehorende jurisprudentie mee.
  Indien wij van mening zijn dat een bepaalde uiting strafbaar is, doen wij een verzoek tot verwijdering aan de moderator en indien bekend de steller van de uiting. Wordt hier niet aan voldaan doen wij aangifte bij justitie.
  Onze werkwijze richt zich alleen op individuele uitingen.
  Wij kregen een melding omtrent de website wakkerpedia.nl. waarin definities worden gegeven van de ‘Marokkaan’. Wij zijn van mening dat hier sprake is van overtreding van artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht (het zich in het openbaar beledigend uitlaten over een groep mensen wegens hun ras). Wij kunnen ons voorstellen dat u zich dit niet heeft gerealiseerd. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze pagina te verwijderen, dan wel zodanig aan te passen dat er geen sprake meer is van strafbare belediging, zodat wij geen verdere actie behoeven te ondernemen. Wij vertrouwen op uw medewerking.
  Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
  Met vriendelijke groet,
  MiND Nederland
  3870 CE Hoevelaken
  088-5543222
  www.mindnederland.nl
  MiND is een onderdeel van NL Confidential.
  http://www.wakkerpedia.nl/index.php/Marokkaan

  En uw Retecool tijpte daar het volgende op:

  Geachte heer/mevrouw MiND,
  Dank voor uw verzoek tot verwijdering. Alvorens het verzoek door te geleiden naar de daartoe relevante personen/instanties heeft het verzoek nog meer informatie nodig. Graag vernemen we uw prompte adstruering zodat het onderhavig verzoek ook inhoudelijk in behandeling genomen kan worden.
  Uw verzoek is momenteel nog incompleet vanwege de volgende (aangevinkte) redenen:
  [X] Uw verzoekt rept over “verwijdering website”, kunt u uw definitie van “website” geven? Dient naar uw idee bijvoorbeeld heel “wakkerpedia.nl” verwijderd te worden? Zo ja, waarom?
  [X] Mocht uw verzoek zich niet strekken tot volledige verwijdering van wakkerpedia.nl, maar tot verwijdering van een specifieke pagina, welke is of zijn dat dan?
  [X] Mocht inderdaad uw verzoek zich strekken tot verwijdering van enige door u nog specifiek te duiden pagina (nu u spreekt over dat er in wakkerpedia.nl “definities worden gegeven van” en u zich niet limiteert tot een concrete pagina) dan mist daaromtrent nog de nadere specificatie van -welke- uitingen op de nog de definiëren pagina dan volgens u in strijd zouden zijn met welk wetsartikel en waarom.
  [X]  Was u alweer vergeten dat het MDI in 2016 voor iets vergelijkbaars ons lastig kwam vallen (http://www.retecool.com/happy-happy-jew-jew-legale-stappen/)? En dat het MDI in 2012 hun aangifte over (maar dat zal toeval zijn) dezelfde pagina door het OM geseponeerd zag vanwege het “niet strafbaar” zijn van dezelfde pagina als waar u nu over klaagt? (http://www.wakkerpedia.nl/index.php/Beslissing_OM_op_aangifte_MDI_20120510) (en hier: https://blog.iusmentis.com/2011/03/25/een-wikipagina-over-zwartjoekels-mag-dat)
  [X] Maar mocht u er toch bij blijven dat nog nader te specificeren uiting(en) op nog nader te duiden pagina(‘s) op nog nader te adstrueren gronden strafbaar zouden zijn op basis van nog nader te benoemen wetsartikelen (per uiting/pagina/grond), kunt u dan meteen duiden in hoeverre zulks anders ligt dan ten tijde van de voorgaande keer dat die klacht afgeserveerd werd?
  [X] Ten laatste, in lijn met uw eigen standpunten, als demense echt geloven wat ze tikken, mag dat dan niet binnen dat geloven mogen zodat het niet strafbaar is? Of (en let op, hier volgt satire!) gaat dat volgens uw organisatie alleen op als het moslims betreft en discrimineert u daar niet zelf ook een beetje mee? (http://media.tpo.nl/2016/12/01/meldpunt-discriminatie-internet-islamitische-homohaat-is-geen-discriminatie-want-islam/)
  [  ] Maakt dat u niet een heel klein beetje ongeloofwaardig als u in dezelfde kuilen blijft lopen als uw voorganger?
  Graag verneemt ondergetekende zo spoedig mogelijk van u (enkel ten aanzien van de aangevinkte punten) zodat van gezwinde doorgeleiding sprake kan zijn alsmede inhoudelijke behandeling van uw verzoek, voor zover u na voorgaande deze niet fluks wenst in te trekken.
  In afwachting van uw nadere reactie,
  Onder voorbehoud van alle rechten en weren,
  Met groet,
  Retecool Juridisch

  [INSTANT EDIT] Naast de happy happy jew jew post naar aanleiding van het miskleunen op het gebied van satire en graaiende joden, hadden we NOG een melding van het MDI gehad, in dit geval in november 2016 over de Homo. U mag extragratis in de comments gokken hoeveel daarmee gedaan is.

  0 0 stemmen
  REET DEZE POTS!

  19 REACTIES

  Abonneer
  Laat het weten als er
  guest
  19 Reacties
  Oudste
  Nieuwste Meest gestemd
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Monade
  17/11/2017 - 17:15 17:15

  U mag extragratis in de comments gokken hoeveel daarmee gedaan is.

  [X} Geen cc naar ondergetekende gestuurd.

  Doe alsjeblieft nog even naar ${NaamEnAdresBijReetBekend} Dan kan ik in mijn rolodex alvast een afspraak plannen voor alwéér een derdegraadsverhoor bij de lokale hermandad.

  /En ook graag alle ontvangen wakkerpedia-gerelateerde haatmail. Daar slaapt dit mongooltje zo lekker van.

  Monade
  Antwoord aan  Flepz0r
  17/11/2017 - 17:52 17:52

  En bedankt! Jammergenoeg geen haatmail, blijkbaar, maar de gespeelde naïveteit van die infographic doet mijn boze witte mannenhart veel goed.

  Lijkt me een goede stunt om alle haat jegens ‘witte mannen’ van feministes en quinsy gario’s daar eens te melden. En als ze bij Mind dan het lef hebben om te beweren dat ‘omgekeerd racisme’ niet bestaat, een rechtszaak te beginnen.

  Hmm, eens kijken of Martin Bosma wil ‘meewerken’.

  Monade
  17/11/2017 - 17:23 17:23

  O ja, nog een hint: Mind Nederland is … in 2013 opgericht op initiatief van … het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

  Wie heeft ook alweer op de partijen gestemd die de sociale werkplaatsen hebben opgeheven? Nou? Nou?

  MadDieu, drukt zijn snor
  Antwoord aan  Monade
  17/11/2017 - 20:32 20:32

  Daaruit kun je concluderen dat Mind Nederland een werkgelegenheidsproject is.

  In de crisis van 1930 liet het gezag ongeschoold volk zand heen en weer kruien. Het werk van het MDI overdoen is voor onderschoold personeel louter bezigheidstherapie.

  Bismarck
  17/11/2017 - 18:20 18:20

  Haha, Mind heeft jullie door! In 2012 konden jullie het OM nog voor het lapje houden met de bewering dat het allemaal satirisch bedoeld was en dat jullie Wakkerpedia niet voor de echie meenden. Maar na 5 jaar meer aan racistische posts op de rectolo zijn jullie nu alsnog ontmaskerd als toetsenbordnasi’s!

  Monade
  Antwoord aan  Bismarck
  17/11/2017 - 18:26 18:26

  MiND <= [heul ver] => iets doorhebben
  Bismarck <= [heul veul verderder] => iets doorhebben

  Bismarck
  Antwoord aan  Monade
  20/11/2017 - 10:27 10:27

  Het heeft niet voor niets nog vijf jaar geduurd.

  Monade
  Antwoord aan  Bismarck
  20/11/2017 - 15:28 15:28

  Ik denk dat het nog wel veertien jaar langer gaat duren, kearl.

  Ketsman
  17/11/2017 - 18:23 18:23

  De zeespiegel stijgt helemaal niet. Het is die fucking bunker die te zwaar wordt. We zinken.

  N=1
  N=1
  Lid
  17/11/2017 - 19:18 19:18

  MiNDer, MiNDer!

  MadDieu, drukt zijn snor
  Antwoord aan  N=1
  17/11/2017 - 20:37 20:37

  Je mag geen werknemers van MiND beledigen.

  A propos:
  Het verschil tussen plagen en pesten wordt bepaald door het slachtoffer. (En daar kun je als plaaggeest pestkop dus niks mee.)

  MadDieu, drukt zijn snor
  Antwoord aan  MadDieu, drukt zijn snor
  17/11/2017 - 20:39 20:39

  Een werknemer van de Gamma is een Gamma-loot.

  hangmat
  hangmat
  Gast
  17/11/2017 - 22:08 22:08

  haha! onder voorbehoud van alle rechten en weren! Kostelijk weer

  horrorneefje
  Lid
  18/11/2017 - 01:25 01:25

  Is dit gender-gerelateerd? Want, ik heb allerlei zwellingen waarvan ik maar hoop dat het geen kanker is, en ik hoop zó dat iemand er in knijpt en me eens goed de waarheid vertelt. #NOTME

  Roel Zwaar
  Lid
  18/11/2017 - 12:24 12:24

  Ik zou alvast bij voorbaat beginnen de betrokken rechter te wraken. Gewoon, omdat het kan. Blondie heeft daar ook e-n-o-r-m succes mee heb ik mij laten vertellen.

  Susan Heklicht
  19/11/2017 - 11:32 11:32

  “dan mist daaromtrent nog de nadere specificatie” Is dat ook satire? Het intransitief gebruik van het woord “missen” is een afschuwelijk anglicisme.

  Latest Posts

  Account

  U ZEI:

  OOK NIET TE MISSEN