More

    John Oliver Over Patenten

    Patenten zuigen! Patenten maken namelijk de wereld kapot. Kijk maar naar een monsterbedrijf als Monsanto, dat het voor elkaar heeft gekregen een patent op...