More

    Publieke Omroep wil uw kijkgedrag monitoren. Als service

    De Publieke Omroep heeft van gemeenschapsgeld een retehandige app gemaakt waarmee je van gemeenschapsgeld gemaakte televisie kunt kijken op je mobieltje. Maar als u...