More

    John Oliver over de geitenhoeder van Ankara

    Vanochtend brachten we u reedsch de definitieve handleiding hoe om te gaan met het beledigen van bevriende staatshoofden. Ondertussen fileerde ons GREEFBEEST even Jelmer...