More

    Voila voorkennis

    De nieuwe algemeen directeur kocht mogelijk ruim 17.000 aandelen in de Amsterdamse club voor zijn aantreden.