More

    Uitgelekt! Wéér een meldpunt in aantocht

    Zojuist bereikte ons een afschrift van de onderstaande motie die de PVV in gaat dienen. De Kamer,   Gehoord de beraadslaging,   constaterende dat Nederland het water aan de...