More

    Voila veel verloren

    Leuk dat Europa, gelukkig hebben ze hun vrijheid terug: Ministers urged to shelve illegal migration bill until supreme court ruling after 11 defeats in Lords...