More

    ALLE feestdagen moeten worden afgeschaft

    Als er geen rellen zijn om het uiterlijk van een fictief personage met Sinterklaas, dan zijn er wel weer familieruzies tijdens het kerstdiner; feestdagen leveren alleen...