More

    Your money at work, de EU editie

    Jaarlijks draagt Nederland ongeveer 7,5 miljard af aan Europa, maar daar staat tegenover dat we ook weer een paar honderdmiljoen terug krijgen aan subsidies....