More

    Ook dit is Nieuws

    De Stoopjes zijn iets minder vet. Annelies Stoop, ¾ van het duo, heeft namelijk een maagverkleining ondergaan. Het verschil is opmerkelijk: van morbide obees...