More

    Instant Nightmare

    Voor het categoriseren van afbeeldingen gebruikt Google een stukje kunstmatige intelligentie naar demense toe waarmee ze patronen in afbeeldingen kunnen herkennen. Dat gaat niet...