More

  RECENTE POSTS

  PV23 – Stemmen of Remmen? Brabant, veehouderij.

  15 maart a.s.: Provinciale Statenverkiezingen 2023! De ercees maakt een ronde langs de provinciaalse velden om aldaar de kille thermometer 14cm diep in de politieke aars te frotten.

  We pakken één onderwerp per provincie en bekijken wat de partijen daarover schrijven in hun partijprogramma. Zijn zij voor, weet niet/vaag of tegen: groen, geel, rood.
  Het RC-stoplicht staat vandaag in het voor ons zo bekende Brabant. Stikstof is in heel Nederland een heet hangijzer, maar vooral in de strontprovincie. Het verminderen van de oververbeesting door de veehouderij kan een groot deel van de problemen oplossen. We gaan eens zien wat de provinciale partijen in Brabant daarvan vinden, zijn zij voor of tegen de vermindering van de intensieve veehouderij?

  50Plus

  Beperking grootschalige intensieve veehouderij. Aanpak en handhaving vermindering stikstofdispositie en andere schadelijke stoffen conform landelijke richtlijnen en/ of wetgeving. Perspectief voor boeren in relatie tot stikstof binnen de wettelijke kaders.

  Alliantie

  Ook binnen de huidige regelgeving kan de provincie Noord-Brabant kiezen voor een andere en betere aanpak, waar we niet focussen op stikstof, maar op de instandhouding van de natuur. Daarvoor moeten we per N2000-gebied objectief en transparant de staat van de natuur te beoordelen, en oordelen welke maatregelen de beste zijn – hetgeen vreemd genoeg nu niet gebeurt. De contraproductieve focus op stikstof kunnen we dan helemaal loslaten. De Europese Habitatrichtlijn en de Nederlandse Wet Natuurbescherming bieden voldoende ruimte voor de provincie Noord-Brabant om zo’n eigen, beter natuurbeleid te voeren.

  AWP

  De AWP wil in de politiek handelen vanuit het belang van water, klimaat en natuur. Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid staan bij ons voorop, maar ons uitgangspunt is wel dat ‘de vervuiler betaalt’. Want burgers, bedrijven en boeren hebben een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  BBB

  Redactie: het woord veehouderij (veeteelt) komt niet voor in het verkiezingsprogramma van BBB Brabant.

  Belang van Nederland

  BVNL vindt het ongehoord dat Neerlands trots, de veehouderij, steeds verder in een hoek wordt gedreven. Inkrimpen van de veestapel, het onteigenen van gronden een steeds meer beklemmende regelgeving jagen onze boeren de vernieling in. BVNL staat wel voor de veehouderij en komt op op voor de belangen van gezins- en familiebedrijven. Daarom gaan wij landbouwgronden beschermen door de aanwijzing tot Natura2000-gebieden ongedaan te maken en geven we de boer een eerlijke prijs voor zijn product. De aanval, zoals die wordt uitgevoerd op onze boeren, veroordelen wij scherp. De Nederlandse boeren zijn al decennia de meest duurzame boeren van de wereld en wij moeten onze boeren juist koesteren. Het stikstofprobleem is een Kafkaësk bureaucratisch probleem dat zo snel mogelijk van tafel moet.

  CDA

  Niet voor niets profileert Brabant zich als dé voedselprovincie. Alle sectoren- plantaardig en veehouderij – zijn in Brabant sterk vertegenwoordigd met de bijbehorende infrastructuur. Het aantal veehouders, bedrijven en dieren daalt sterk in Brabant. CDA Brabant wil er op toezien dat eventuele verdere krimp niet ten koste gaat van de keten. De agrarische sector zorgt ook voor veel werkgelegenheid. Grote verstoringen in de primaire productie brengt de stabiliteit van de keten in gevaar. Het CDA doet een appèl op de gehele keten en zet in op de samenwerking tussen de agrariërs, de voedselverwerkers, -distributeurs en afnemers om samen te verduurzamen!

  ChristenUnie-SGP

  Redactie: het woord veehouderij komt niet voor in het verkiezingsprogramma. Wel streeft de lijst een circulaire landbouw na.

  d66

  Redactie: het woord veehouderij komt niet voor in het verkiezingsprogramma.
  Op de provinciale nieuwjaarsbijeenkomst van de partij op zaterdag 14 januari werd wel het volgende vermeld:
  “Juist in Brabant is de intensieve veehouderij buitenproportioneel gegroeid. De sluipmoordenaar stikstof zorgt voor een kaalslag in de natuur. Zonder snel ingrijpen worden grote natuurgebieden als de Cartier- en Strabrechtseheide verschraalde steppes.”
  OK …

  Forum voor Democratie

  Redactie: het woord veehouderij komt niet voor in het verkiezingsprogramma. Wel staat er “stikstofcrisis” in de tekst. Dus …

  Groen Links

  GroenLinks wil geen verplaatsing van intensieve veehouderij, maar intensieve veehouderij afbouwen en transformeren naar natuurinclusieve landbouw.

  JA21

  Redactie: het woord veehouderij komt niet voor in het verkiezingsprogramma.
  Wel: “In plaats van te kiezen voor wetswijzigingen om Nederland uit de stikstofwurggreep te halen, kiest het kabinet met de provincies in haar kielzog voor het fors terugdringen van het aantal bedrijven, waaronder agrarische bedrijven. JA21 maakt andere keuzes. Onze Statenleden zullen zich na 15 maart iedere dag gaan inzetten voor de broodnodige koerswijziging in het stikstofdossier. Met krachtige, realistische én haalbare alternatieven.” Dus …

  Jezus Leeft

  Redactie: volgens Jezus zijn er twee Brabanden, of twee Jezussen, zie maar.
  Provinciaal Programma Jezus Leeft | Noord Brabant | district Den Bosch
  Provinciaal Programma Jezus Leeft | Noord Brabant | district Tilburg

  Den Bosch: Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”? Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken.
  Tilburg: De stikstof maatregelen niet invoeren.

  (Redactie: De Tilburgse Jezus is jullie home boy: “Carnaval moet verboden worden”)

  Lokaal Brabant

  Geen nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bedrijven met intensieve veeteelt zonder aantoonbare aanzienlijke milieuwinst.

  Ouderen Appèl – Hart voor Brabant

  OK boomer, je plaats alleen een vaag stukje voor de waterschapsverkiezingen op de digitale snelweg. Met dank aan Addo Stuur:
  “Ouderen Appèl – Hart voor Water, staat voor een Waterschap dat bouwt aan een evenwichtige, sterkere, betrouwbare en slagvaardige samenwerking. Waar de behoeftes en betrokkenheid van de inwoners centraal staan op het gebied van: Financiën, Planologische voorzieningen, Waterbeheer en Veiligheid, Welzijn, Zorg, Duurzaamheid en Inspraak. Met steeds in ons achterhoofd (sic), is het voorgestelde beleid uitvoerbaar.
  Hier kernachtig de speerpunten waar het Ouderen Appèl – Hart voor Water de komende 4 jaar zich sterk voor maakt en wil realiseren.”

  Partij voor de Dieren

  Noord-Brabant werkt actief mee aan het terug brengen van de ammoniakuitstoot, door een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij: minimaal 75% minder dieren. Daar waar nodig worden vergunningen ingetrokken of aangescherpt.

  PvdA

  Het grote aantal dieren in de veehouderij leidt tot de huidige mineralen import in de vorm van veevoer en tot mestoverschot en het lozen van ongewenste en schadelijke afvalstoffen op oppervlaktewater. Daarom moet het roer om met een fors mindere stikstofuitstoot. Dit betekent onder meer een omslag in de veehouderij, van intensief naar extensief.

  PVV

  De PVV komt keihard op voor ónze boeren, en dan vooral voor onze hardwerkende boerenfamilie- en gezinsbedrijven. Onze kernboodschap wat betreft de landbouw is: de boer moet boer kunnen blijven. De doorgedrukte onevenredig zware maatregelen en onhaalbare deadlines voor de veehouderij moeten resoluut worden teruggedraaid.

  SP

  Het Rijk heeft de provincies wel opgezadeld met de uitvoering van hun eigen onaffe en onduidelijke plannen voor de sanering van de landbouw. De SP pleit al jaren voor meer boeren, meer dieren, want meer biodiversiteit, en de boer als, naast producent van gezond en duurzaam voedsel voor onze bevolking, een belangrijke beheerder van een gezond en leefbaar land. Daarvoor moet de landbouw radicaal anders, weg van de grootschalige geïndustrialiseerde veehouderij met productie gericht op steeds meer. Die weg blijkt steeds duidelijker een doodlopende. Voor die andere landbouw zullen we meer in plaats van minder boeren nodig hebben; voor die andere manier van boeren moeten ze dan wel een eerlijke beloning krijgen, en uit de wurggreep van de agro-industrie en banken vandaan. Zoals het nu gaat in de landbouw gaan we van nu tot 2040 van 12.500 boeren in Brabant naar 5.000. De SP vindt dit onacceptabel.

  Volt

  Redactie: het woord veehouderij komt niet voor in het verkiezingsprogramma.
  Wel: “Volt wil investeringen door verschillende sectoren in leefkwaliteit te belonen. Daarvoor moeten omgevingskwaliteiten, zoals geur, biodiversiteit en vergroening, eerst helder gedefinieerd worden. Volt ziet het als de taak van de Provincie om ontwikkelmogelijkheden te koppelen aan deze omgevingskwaliteiten voor zowel stoppende als blijvende agrarische ondernemers.”

  VVD

  Boeren zijn altijd belangrijk geweest in onze provincie en zullen dat ook altijd blijven. Boeren zijn ondernemers. Ondernemen is dynamisch en vereist visie en flexibiliteit. Duidelijk en consistent lange termijn overheidsbeleid, waarin ondernemers de kans krijgen zich tijdig aan te passen, is hierbij van belang. De provinciale visie op het agrarische bedrijf in Brabant is essentieel.
  Toe naar kwalitatief hoogwaardige, herkenbare, lekkere en gezonde producten van Brabantse bodem tegen eerlijke prijzen voor de Brabantse boeren. Ook moet de provincie zich hard maken voor het versoepelen en versnellen van de regels rond alternatieve aanwendingen van boerenbedrijven. Daar waar boeren de keuze maken het roer om te gooien en zicht te richten op andere sectoren zoals vrijetijdsbesteding en zorg, moeten we als provincie meedenken waar maar kan.

  En daar jij hebt het: duidelijke stellingen en ook de welbekende bekende nietszeggende Brabantse gezelligheid.

  NB: (lol)
  Dit was geen stemadvies, het is verder aan u.

  5 2 stemmen
  REET DEZE POTS!

  11 REACTIES

  Abonneer
  Laat het weten als er
  guest
  11 Reacties
  Oudste
  Nieuwste Meest gestemd
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Der Webmeister
  Beheerder
  03/03/2023 - 08:13 08:13

  heerspots! Tilburgse Jezus krijgt mijn stem

  Grotesnor
  03/03/2023 - 13:44 13:44

  Ik ben tegen!

  maxresdefault-1839938366.jpg
  Ds. Ploppo
  Redacteur
  03/03/2023 - 14:36 14:36

  Ons kleine landje is de een na grootste vleesexporteur ter wereld. Simpelweg omdat we geleerd hebben dat een koe, kip of varken een vleesfabriek is waar je geïmporteerde soja en graan instopt waarna er aan de andere kant stront, pis en vlees uitkomt. Dat vlees exporteer je en de stront en pis dump je op het land, in het oppervlaktewater en in de lucht. De hoeveelheden zijn zo duizelingwekkend groot, dat proberen met technische snufjes de schadelijkheid te verminderen een druppel op een gloeiende plaat is.

  Aan dat vlees wordt heel veel verdiend. Een klein deel door de boeren zelf; het meest door de handelaren in soja, graan en vlees. Iedere politieke partij maakt een afweging waar haar stemvee zich bevindt. Zijn er meer stemmen te verdienen onder hen die verdienen aan het vlees dan onder hen die last van de poep en de pis hebben, dan ben je tegen inperking, anders ervoor.

  Normaal zou dat meestal tot ‘voor inperking’ leiden (zoveel boeren zijn er niet), maar de lobby van handelaren beschikt over meer geld dan die van de boomknuffellaars en een boer met een trekker heeft meer overtredingskracht dan een natuurliefhebber met een spandoek, dus wordt er flink op de andere kant van de weegschaal geleund.

  Het lijstje hierboven laat het resultaat van die balans per partij netjes zien.

  Ds. Ploppo
  Redacteur
  03/03/2023 - 15:39 15:39

  Oh ja… en hou een sop over “de boeren”. Er is landbouw en veeteelt en de landbouw kun je opsplitsen in glastuinbouw en ploeteren in de kouwe grond.
  Het is vooral de intensieve veeteelt die de lucht en het water verneukt.
  De glastuinbouw is nogal energieverslindend en stoot flink CO2 uit.
  De overige landbouw is prima duurzaam te doen.

  Ds. Ploppo
  Redacteur
  Antwoord aan  Toxteth O'Grady
  03/03/2023 - 16:47 16:47

  Dat klinkt teveel als een ariër op klompen…

  Bismarck
  Antwoord aan  Ds. Ploppo
  03/03/2023 - 17:14 17:14

  Een agrariër is iemand die aan agricultuur (vrij vertaald: land bebouwen) doet en feitelijk dus alleen te gebruiken voor landbouwers en niet voor veehouders.

  Bismarck
  03/03/2023 - 17:07 17:07

  Volgens mij is Ja21 (de naam zegt het al) TEGEN, zo blijkt (als je een beetje kan tekstverklaren) in ieder geval uit het citaat dat hierboven staat.

  Latest Posts

  Account

  U ZEI:

  OOK NIET TE MISSEN