Volgens Pechtold is het veel beter om positief te duiden. “Dreigen maakt mensen alleen maar een beetje narrig.” Van Rompuy hekelt de procedure omtrent het referendum en het feit dat het voeren van het buitenlandse beleid zo wel heel ingewikkeld wordt, maar daarin geeft Pechtold hem geen gelijk.