More

  RECENTE POSTS

  Noodbevel in Luttelgeest: dat mag dus (zo) niet.

  Brekend nieuws, want in de gemeente Noordoostpolder is een noodbevel van kracht, en een hoogst opmerkelijk noodbevel nog wel. Het is namelijk alles behalve geldig.

  Om 20.00 werd bekend dat het noodbevel van kracht was. Bij nadere inspectie van het bevel bleek het te gaan om een nogal algemeen bevel: het richt zich tot iedereen zonder uitnodiging. Onder andere journalisten werden al door politieagenten weggestuurd uit het gebied, waarschijnlijk op basis van dit stuk uit het noodbevel:

  al degenen – met uitzondering van ambtenaren in de uitoefening van hun functie- die kennelijk niet behoren tot de genodigden van gemeente Noordoostpolder en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen of anderszins kenbaar maken, dan wel door de politie als zodanig zijn herkend, of op een of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zijn verplicht zich verwijderd te houden uit het in de bijlage aangegeven gebied, in gemeente Noordoostpolder op donderdag 28 januari 2016 van 17.00 uur tot donderdag 28 januari 2016 23.59 uur, voorzover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Noordoostpolder.

  Maar een noodbevel is een bevel richting specifieke mensen, terwijl dit bevel juist het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking betreft. Dat is gek, want indien het om een onbepaald aantal personen gaat is de noodverordening het geschikte middel. Die moet dan ook worden aangekondigd, terwijl een noodbevel bekend gemaakt moet worden aan de betrokken personen. In ieder geval hebben wij in de bunker de memo niet ontvangen. Dus bij deze een shout-out aan Aucke van der Werff: laat die journalisten eens met rust en trek dat broddelwerkje even in.

  Update: Bij de NOS hadden ze blijkbaar ook de fout door. En in plaats van dat te berichten, doen ze gewoon alsof het een noodverordening is.

  UPdate 2: RTL heeft het ook over een noodverordening en gemeente Noordoostpolder heeft voor het gemak maar even het bevel offline gehaald. Geen zorgen, we hadden nog een kopietje: Downloadlinkje.

  0 0 stemmen
  REET DEZE POTS!

  12 REACTIES

  Abonneer
  Laat het weten als er
  guest
  12 Reacties
  Oudste
  Nieuwste Meest gestemd
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Hangmat
  Lid
  28/01/2016 - 22:20 22:20

  jaja, klok en klepel

  behanger
  Beheerder
  28/01/2016 - 22:28 22:28

  Wat is er aan de hand in die polder dat men naar deze middelen grijpt? En wie is Aucke?

  cspr
  Lid
  28/01/2016 - 22:36 22:36

  Je begrijpt het (weer) niet: op het moment dat iemand de Noordoostpolder in wil en wordt aangehouden, danwel tot staan gebracht, dan wordt hij persoonlijk aangesproken door de politie. Het noodbevel richt zich op dat moment tegen die specifieke persoon. Daardoor kan dus dat noodbevel de man, vrouw of groep weer wegsturen. Het overtreden van een noodbevel (art 175) is een misdrijf, het overtreden van een noodverordening (art 176) is een overtreding.

  Noodbevel: kortdurend in te zetten in uitzonderlijke of noodsituaties waar
  andere regelgeving geen oplossing biedt (kan van kracht zijn variërend van enkele uren tot enkele dagen, kan mondeling gegeven worden). Is uitgewerkt zodra bevel is gegeven en opgevolgd. Overtreding noodbevel is misdrijf ex art. 184 Wetb. van strafr. (max. gevangenisstraf 3 mnd. of boete 2e cat.)

  Noodverordening: moet in uitzonderlijke of noodsituaties voor langere tijd gelden
  (kan van kracht zijn variërend van enkele dagen/week tot weken/enkele maanden) waar andere regelgeving geen oplossing biedt. Bekrachtiging achteraf door gemeenteraad is noodzakelijk. Blijft gelden tot moment van intrekking (moet ingetrokken worden als noodsituatie zich niet langer voordoet), tenzij de raad de noodverordening niet bekrachtigd (zie art. 176, lid 2 t/m 6). Overtreding van een noodverordening is een overtreding ex art. 443 Wetb. van strafr. (max. hechtenis 3 mnd. of boete 2e cat.). Gebruiken als kans bestaat dat personen tegen hun wil uit huis gehaald moeten worden.

  Ergo: de burgemeester zet een rechtsgeldig en zwaar (maar niet zo zwaar als een verordening) middel in. Ja rechtsgeldig want de wet. Of ik of jij het er mee eens zijn, laat ik in het midden. Maar dat gezeik rondom die AZC’s kennen we nu onderhand wel, dus ik sta er niet raar van te kijken.

  (bron:
  http://www.wetboek-online.nl/wet/Gemeentewet.html#1148
  https://www.rvsmiddennederland.nl/download.php?doc=118
  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Boekel/28041/28041_1.html
  )

  Jokkebrok
  Antwoord aan  cspr
  28/01/2016 - 23:10 23:10

  Dus het verschil tussen art. 175 en 176 is of je iedereen toegang tot het gebied ontzegt, of alleen ‘een of enkele personen’, waarbij je ‘een of enkele personen’ ook kunt interpreteren als ‘iedereen die het gebied wil betreden’? Goed geregeld hoor.

  cspr
  Lid
  Antwoord aan  Jokkebrok
  28/01/2016 - 23:42 23:42

  Nee, dat is niet het verschil en dat zeg ik ook niet maar Mc. Het verscil zit m in de duur, besluitvorming en strafmaatregel. Daarbij is een noodverordening een veel zwaarder middel dan een noodbevel.

  cspr
  Lid
  Antwoord aan  Ome Mc
  28/01/2016 - 23:39 23:39

  Ik krijg gewoon hoofdpijn van stompzinnig vooringenomen gelul. Of mensen die zonder enige kennis van alles rondlopen te bazuinen. Zolang het maar lekker ‘schopt’ is het al ok. Verdiep je nou eerst eens ergens in, voordat je vanaf je telefoon hier een post uitkotst.

  Hangmat
  Lid
  Antwoord aan  Ome Mc
  28/01/2016 - 23:45 23:45

  Gelul. als de burgemeester de noodverordening gebruikt is die algemeen verbindend.. dus ook genodigden of degenen die zich hebben aangemeld mogen dan niet binnen..

  In dit geval wordt het noodbevel gebruikt om een specifieke groep mensen ( lees: iedereen zonder uitnodiging of registratie) buiten de deur te houden en dat lijkt mij rechtsgeldig. Dat de groep die geen uitnodiging heeft groter is dan de groep die wel een uitnodiging heeft, doet daar niet aan af.

  Overigens is het niet ongebruikelijk dat een noodbevel voorafgaat aan een noodverordening.. de grenzen zijn niet strikt getrokken en worden vooral bepaald door de acute noodzaak en de duur van de maatregel. Als bepaalde personen met vuurwerk en hekken gaan gooien gooien weet je bovendien wel wie je buiten de deur wilt houden..

  Maar voor verdere juridische lulpraat kun je hier terecht: http://www.burgemeesters.nl/files/File/Bevoegdheden/Advies%20Brouwer%20Schilder.pdf

  Jokkebrok
  28/01/2016 - 23:41 23:41

  Niet de eerste keer dat het concept ‘specifieke mensen’ wel erg ruim wordt geïnterpreteerd, zie b.v. hier onder casuistiek[sic]: http://www.burgemeesters.nl/files/File/Printversies/printversienoodbevel.pdf

  Flepz0r
  Beheerder
  29/01/2016 - 10:09 10:09

  Even wat achtergrondinformatie:

  De burgemeester zal aan de hand van de concrete omstandigheden een keuze moeten maken (Kamerstukken II 1988/89, 19 403, nr. 10, p. 210 en Kamerstukken I 1990/91, nr. 64b, p. 18). Een noodbevel is een concreet bevel of wel een beschikking (art. 1:3 lid 2 Awb), dus als de burgemeester noodmaatregelen wil treffen tegen een of enkele personen, dan ligt een beroep op art. 175 Gemw voor de hand. Een noodverordening is daarentegen een algemeen verbindend voorschrift. De burgemeester zal in de regel een noodverordening moeten gebruiken als hij een deel van de gemeente voor grotere groepen personen of voor een ieder wil afsluiten, dan wel daar bijzondere voorschriften van toepassing wil verklaren die voor een onbepaalde groep gelden. Zowel voor de rechtszekerheid als voor de handhaving is een noodverordening dan een betere optie. Zo is met de afkondiging van de noodverordening voor een ieder duidelijk dat voor een bepaalde termijn in een bepaald gebied een afwijkend rechtsregiem geldt. De politie kan vervolgens meteen zien wie zich niet aan de betreffende voorschriften houdt en hoeft, anders dan bij het noodbevel, niet eerst het noodbevel aan een persoon over te brengen en vervolgens te controleren of een individu zich daar aan houdt. Bovendien is in die situatie gewenst dat de gemeenteraad gehoord wordt over de tijdelijk geldende afwijkende regels voor een onbepaalde groep. Dit ligt immers op het terrein van de verordenende bevoegdheid en art. 176 geeft, anders dan art. 175, de raad expliciet een rol.

  Een noodbevel moet dus aan de specifieke persoon kenbaar gemaakt worden. Iedere agent die handhaven moet zal dus zich er van moeten vergewittigen dat de persoon die voor hem staat op de juiste wijze van het noodbevel op de hoogte gebracht is. Dus allemaal een stapeltje noodverordeningen om uit te reiken waarmee de bekendmaking met zekerheid plaats heeft gehad. Daarna moet de kans geboden worden om op te hoepelen.
  Strikt formeel hoeft het noodbevel niet schriftelijk kenbaar gemaakt te worden maar ik heb ernstige twijfels of een “GA WEG” blaffende diender kwalificeert als het op zorgvuldige wijze kenbaar maken van een besluit.

  Dan vervolgens:

  Tot slot zijn er procedurele verschillen. Naar zijn aard wordt een noodbevel direct kenbaar gemaakt aan de geadresseerde(n). Bij een noodverordening bepaalt de burgemeester hoe de voorschriften bekend worden gemaakt (art. 176 lid 1 Gemw). Art. 176 lid 3 Gemw verplicht de burgemeester in beginsel om de noodverordening ter bekrachtiging aan de raad voor te leggen.

  Een noodbevel moet kenbaar gemaakt worden aan “de geadresseerden”. Dan telt “iedereen die we niet tof vinden” niet als een concrete groep mensen.

  Vervolgens is de vraag of, nu het noodbevel spreekt over “journalisten benaderen burgers” om dat vervolgens te kwalificeren als “ongeregeldheden” die reeds hebben plaatsgevonden er wel grond is om op basis daarvan met zekerheid te claimen is dat er redelijkerwijs ongeregeldheden te verwachten zijn. Althans, ik wil graag dat popoadvies lezen.
  De stelling dat “reguliere juridische instrumenten tekortschieten” betwijfel ik op basis van deze informatie.

  Maar ik sluit me dus aan bij Mc, het is juridisch broddelwerk, de keuze is in eerste instantie onjuist en de manier waarop het allemaal ingezet is verdient geen schoonheidsprijs.

  Hangmat
  Lid
  Antwoord aan  Flepz0r
  29/01/2016 - 11:58 11:58

  Flepzor to the rescue! een ieder die geen uitnodiging heeft lijkt mij ook een een specifieke groep.. verder oefent de burgemeester zijn bevelsbevoegdheid uit die hij heeft op grond van de politiewet. Dat betekent dat de dienders in opdracht van de burgemeester iedereen wegsturen die er niet hoort. Je (deel)conclusie dat ze daar dan ook eigenlijk met een doos papieren noodbevelen hadden moeten vind ik dan ook wel grappig.. maar goed ik moet mijn kind van school halen.. laterz

  Hoofdmeester
  29/01/2016 - 16:39 16:39

  MC gaat voor het record ‘wel de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt’. Hoeveelste post van hem is dit wel niet dat hij op hoge poten full retard gaat maar dat het toch net niet zo zit als hij zegt dat het zit. Het is vermakelijk hoor, daar niet van, alleen vraag ik me af hoe leuk dat nou is, jezelf stelselmatig zo voor lul zetten.

  Latest Posts

  Account

  U ZEI:

  OOK NIET TE MISSEN