“In het verleden hebben we gewaarschuwd hiervoor, dus hebben we een recht van spreken”