More

    Chernobyl 33 Years Later

    Chernobyl is momenteel hot en niet alleen vanwege de nog immer heersende straling in het gebied rondom de ontplofte kerncentrale. Door de onwaarschijnlijk hard heersende...