More

    Check dit dan!

    Men neme een PhantomFlex4K high speed camera die 1000FPS kan schieten, en monteren deze op een industriële robot arm. Het resultaat is verbluffend te noemen. http://youtu.be/TuxJYzwCexY Hier...