More

    Want ons zijn de Nederlanders!

    Nederland Mijn Vaderland roept haar achterban maar weer eens op anderen de natte verzuipingsdood te wensen, ditmaal demonstratief en in groepsverband, op 27 september...