More

    Anti-jihadprojecten geterroriseerd door fraude, Tjibbe wist van niks

    Wegens de dreiging van teruggekeerde Syriëgangers, spontane hoofdafsnijders en ander explosief volk, schieten de anti-jihadprojecten als paddenstoelen uit de grond. En uiteraard krijgen die...