More

    Taalpuristen zijn vrezelijke mensen

    Na eerdere wetenschappelijke doorbraken waaruit bleek dat water nat is, heeft de Universitijt van Michagen onlangs via emperisch onderzoek aangetoont wat u en ik...