More

    English? No Program!

    Een Japanse Pool speler geeft een wonderlijk interview. https://www.youtube.com/watch?v=ML9ssR9EZmk&feature=youtu.be