More

    Wat? Staken? Here, suck a cock!

    Link: https://nos.nl/artikel/2477298-vdl-nedcar-kondigt-massaontslag-aan-helft-personeel-eruit Staken bij VDL? Daar komen we samen wel uit. Of nee, toch niet.