More

    The science of human decay.

    Ondanks de titel is hier een kleine waarschuwing even op zijn plaats: in deze video komen in diverse staten van ontbinding bevindende lichamen voor,...