More

    Werk! werk! werk! Maar niet bij de overheid.

    Sinds 2009 telt de overheid dertigduizend ambtenaren minder(rapport) Die uitstroom wordt bijna volledig veroorzaakt door pensionering of ontslag; vrijwel geen enkele ambtenaar verandert vrijwillig...