More

    Ironische Ironie

    iro·nie (de; v) 1 bedekte spot, doordat je het tegenovergestelde zegt van wat je bedoelt In dit geval wordt er niet het tegenovergestelde gezegd, maar afgebeeld...