More

    You only had one job

    Goed, we begrijpen dat het runnen van een staatsbedrijf geprivatiseerd Nederlands openbaarvervoerbedrijf niet extreem makkelijk is, maar echt rocket science is het nou ook...