More

    Oilfield Dodge

    Hoewel vroeger zeker niet alles beter was, kun je je wel afvragen of de 4x4 auto's die tegenwoordig als super hipperdepippe wagen worden verkocht...