More

    Chriet Titulaer verhuist naar Huis van de Toekomst

    Hij voorspelde webshops (soort van), Skype (soort van), mobiele telefoons (soort van) en had een epische one-of-a-kind baard. Chriet Titulaer, sterrenkundige en TV-persoonlijkheid, had...