More

    Verzin een Onderschrift 24-12-19

    Onze Ploppo, die in de VEO zijt, uw naam worde geheiligd, u komt rijkelijk, uw wil geschiede op aarde zoals in de ErCees, geef ons heden ons dagelijks bier, en plus ook ons onderschrift, zoals wij ook anderen een plus geven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het boreale. Ramen.

    Verzin een Onderschrift 25-03-2019

    Boreale witte samenleving; het kan dus wel! N=1 doet niet aan doosbedreigingen, maar wel aan heersende onderschriften, want hij wint de VEO van vrijdag 22 maart....