More

  RECENTE POSTS

  PV23 – Stemmen of Remmen? Zeeland, kernenergie.

  15 maart a.s.: Provinciale Statenverkiezingen 2023! De ercees maakt een ronde langs de provençaalse velden om aldaar de kille thermometer 14cm diep in de politieke aars te frotten.

  We pakken één onderwerp per provincie en bekijken wat de partijen daarover schrijven in hun partijprogramma. Zijn zij voor, weet niet/vaag of tegen: groen, geel, rood.
  Het RC-stoplicht staat vandaag in Zeeland, alwaar we een mol in de dijk hebben. In dat Zeeland staat de enige Nederlandse kerncentrale die bijdraagt aan de energievoorziening. Dat ouwe ding had eigenlijk al gesloten moeten zijn, maar kernenergie is weer in de mode omdat die centrales geen CO2 uitstoten. Sterker nog, er mogen er nu wel 1 of 2 bij. Over het afval hebben we het dan maar even niet. Willen de Zeeuwen lekker nuken in de achtertuin?

  Eens zien wat de provinciale partijen in Zeeland daarvan vinden, zijn zij voor of tegen kernenergie?

  50Plus

  50PLUS vindt dat de kerncentrale in Borsele alleen in bedrijf mag blijven als de veiligheid kan worden gegarandeerd.
  Als tot de bouw van nieuwe kerncentrales besloten wordt is Borsele daarvoor de logische vestigingsplaats Deze centrales moeten gebouwd worden volgens de laatste stand van de techniek.

  AWP Water Klimaat Natuur

  AWP Zeeland is voorstander van een nieuwe/extra kerncentrale

  BBB

  Nieuwe kerncentrales naar Zeeland halen. De infrastructuur en kennis is hier reeds voor handen. Ook inzetten op Thorium en een nucleair kenniscentrum in Zeeland. Dit zorgt voor hoogwaardige werkgelegenheid.

  BV NL

  BVNL vindt dat schone kernenergie een prominente plek in het energiebeleid moet krijgen. De centrale in Borssele moet langer openblijven en er moet vaart gemaakt worden met de bouw van tenminste twee nieuwe kerncentrales.

  CDA

  CDA Zeeland blijft daarnaast voorstander van kernenergie en staat open voor (een) extra kerncentrale(s) bij Borsele, onder een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld het beter inpassen van kabels en leidingen, het opzetten van een nucleair kenniscluster in Zeeland en het verantwoord omgaan met afval. Kleine, modulaire kernreactoren (Small Modulair Reactors, SMRs) zijn ook een kansrijke ontwikkeling. Deze centrales zijn intrinsiek veilig, hebben een kortere bouwtijd en kunnen daar gebouwd worden waar veel vraag is naar elektriciteit, waterstof en/of warmte.

  Christen Unie

  We zetten actief in op een Zeeuwse lobby voor een tweede kerncentrale in Zeeland te realiseren, waarbij daarvoor de randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld stralingsrisico en opslag van radioactief afval goed zijn geregeld.

  d66

  Zeeland beschikbaar stellen voor de vestiging van twee kerncentrales van ongeveer 1000 MW, in aanvulling op de bestaande centrale te Borssele. Daarnaast kunnen in Zeeland kleine modulaire reactors (SMR) worden ingezet. D66 verlangt wel dat de nieuwe centrales landschappelijk goed ingepast worden, dat het Rijk de gemeente Borsele financieel compenseert en het eigendom van de huidige kerncentrale overneemt.

  Forum voor Democratie

  Minstens twee nieuwe kerncentrales erbij in Borssele.

  JA21

  Kernenergie als schone en veilige bron van energie is zeer welkom. In Zeeland is er draagvlak onder de inwoners voor de bouw van nieuwe kerncentrales. We hebben de kennis, de kunde en de infrastructuur om dit ook spoedig te realiseren We zien ruimte voor nieuwe kerncentrales in Borssele naast de EPZ.

  Partij voor de Dieren

  De provincie verleent op geen enkele wijze medewerking aan de bouw van nieuwe kolen- of kerncentrales, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en dierlijke afvalstoffen.

  Partij voor Zeeland

  Onderzoek naar o.a. toepassing van waterstof, zonne-energie en als mogelijk alternatief voor conventionele kerncentrales het onderzoek naar thoriumcentrales stimuleren; stop op (onbetrouwbare) windenergie.

  PvdA-Groenlinks

  De bouw van nieuwe kerncentrales wijzen we af. Het is niet duurzaam, de kosten zijn hoog, het duurt te lang, we hebben zorgen over de veiligheid en we blijven hangen in een model waarin grote spelers de dienst uitmaken, terwijl we nu juist naar een energiesysteem willen waarin we minder afhankelijk zijn van grote marktpartijen en we burgers en lokale bedrijven eigenaarschap willen geven.

  PVV

  De kerncentrale in Borssele kan langer (waarschijnlijk tot 2033) op het hoogst veilige niveau blijven draaien. De provincie verleent alle mogelijke medewerking aan uitbreiding van de huidige kerncentrale en van het bijbehorende hoogspanningsnetwerk, dat waar mogelijk en tegen redelijke kosten deels ook ondergronds een plek zou kunnen krijgen. Aan Borssele 2 en 3 biedt de provincie ruimte. De veiligheid staat daarbij voorop en de regio moet inspraak krijgen (wellicht door een referendum). Ook verleent de provincie ruimte aan onderzoek van nieuwe vormen van kernenergie.

  SGP

  Kerncentrale Borssele De levensduur van de kerncentrale in Borssele kan mogelijk verlengd worden. De SGP staat hier positief tegenover. Kernenergie is nodig voor een gezonde en stabiele energiemix. Deze kerncentrale draait sinds 1973 en heeft een jaaropbrengst van ongeveer 4 TWH. Het levert veel werkgelegenheid op (400 banen en nog eens 300 indirect). Daarmee is de kerncentrale een belangrijke werkgever en is behoud van de centrale van belang. Nu het Rijk heeft beslist dat Zeeland de meest geschikte plaats is, vinden wij dat er voorwaarden gesteld moeten worden om de omgeving tijdens de bouw zoveel mogelijk te ontlasten en dat het gebied profijt moet hebben van deze economische ontwikkeling. Aangezien er in Zeeland al veel unieke kennis aanwezig is, is Zeeland de meest geschikte plek voor één of meerdere nieuwe kerncentrale(s). Het Rijk dient haar verantwoordelijkheid te nemen voor de financiering van de huidige en de verwachte komst van een tweede en/of derde kerncentrale.

  SP

  Wij geloven niet in kernenergie zolang er geen oplossing is voor het afval. We willen stimuleren dat mensen bewuster omgaan met energie vanuit respect voor de aarde. Al de miljarden overheidsgeld die nodig zijn om een kerncentrale op te starten kan je beter in echte duurzame energie stoppen.

  VVD

  De VVD Zeeland is voor levensduurverlenging van de huidige kerncentrale Borssele en de komst van 2 nieuwe kerncentrales naar Borssele! Goede afspraken tussen Rijk, provincie, andere Zeeuwse overheden en betrokken partijen zijn daarbij essentieel. Randvoorwaardelijk vindt de VVD Zeeland dat de financiële risico’s niet bij de provincie Zeeland horen te liggen. De VVD Zeeland is voorstander van de ontwikkeling van een nucleair kenniscluster in Zeeland.

  En daar jij hebt het: een stralende toekomst voor Zeeland (en Nederland).
  NB: Dit was geen stemadvies, geen mening, het is verder aan u.

  5 3 stemmen
  REET DEZE POTS!

  3 REACTIES

  Abonneer
  Laat het weten als er
  guest
  3 Reacties
  Oudste
  Nieuwste Meest gestemd
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Reet
  Beheerder
  06/03/2023 - 17:56 17:56

  Gelukkig is het grootste deel van de partijen voor kernenergie. En 50plus laat weer eens zien wat een slappe hap het is: “alleen voor als get veilig kan”. Hebben die boomers wel eens opgezocht hoeveel mensen er jaarlijks sterven door de gevolgen van kolencentrales?

  Ds. Ploppo
  Redacteur
  07/03/2023 - 23:41 23:41

  Tsja… de eerste kerncentrale die op tijd klaar is en binnen budget moet nog gebouwd worden. Oh ja, en neem ook de kosten van kaltstellen en slopen na 30 jaar in de berekening op plus wel graag vooraf de opslaglocatie voor het afval klaar hebben en ook daarvan de kosten in de prijs voor een kWh meenemen. Wordt het opeens toch nog een heel duur verhaal. Plus dat die eerste kWh pas over tig jaar geleverd wordt.
  Alleen die Thorium centrale van de BBB doet er nbog langer over. Prachtig concept hoor, maar niet realistisch binnen 20 jaar.
  Er zijn een stuk of wat kernfusie pioniers die in minder dan de helft van de tijd al commercieel kunnen draaien.Zet tzt liever zo’n ding in Borselle neer en tot die tijd de thermostaat maar een graad of 5 omlaag.

  Bismarck
  09/03/2023 - 20:49 20:49

  Waarom staat bij al die partijen die geen (start)datum (en in bedrijfsname), of aantal nieuwe kernrcentrales in hun programma zetten, niet “vaag” in plaats van voor?

  Latest Posts

  Account

  U ZEI:

  OOK NIET TE MISSEN