Om even uw geheugen op te frissen, we tikten eerder een artikel over de onderneming van Maartje Schoolderman, een olijke tante die met behulp van een halve ton en ondersteuning van Albert Heijn een gezellig voedsel-in-blikimperium aan het opbouwen is. Ze liet echter in het (gekochte) juichbericht na te vermelden dat ze enorm door Albert Heijn geholpen wordt (50k, gegarandeerde schapruimte, productcoach, etc). We hadden wat kritische noten te kraken over het initiatief en deden dat dus hier. Dat was al augustus 2017, maar klaarblijkelijk is Retecool recent pas in de leesmap in Amersfoort meegegaan.

Want eind vorige maand plofte een email op de redactiedeurmat, van Mr. Matthijs Kaaks, met daarbij een concept-dagvaarding. Want, we waren grensoverschrijdend, ongefundeerd, hatelijk, kwetsend en intimiderend bezig geweest, aldus Matthijs. Alles moest van het internet ausradiert worden en Retecool moet Maartje 2500 eypo overgireren. Wij dus meteen een blik op die concept-dagvaarding werpen, wat blijkt, Matthijs was vergeten de bijlages bij te voegen. Kan gebeuren, zo bleek hij ook de Europese Unie bij te staan in de aanklacht van TPO, De Gelderlander en -edet- tegen het censuurbureau van de EU, EUvsDisinfo, dus hij zal wel druk zijn. Maartje bevindt zich in ieder geval in goed (censuur)gezelschap.

Zo zou Maartje een vriendelijk verzoek hebben gestuurd om tot verwijdering over te gaan. Wij hebben geen blikken telefoon door de brievenbus van de bunker zien bungelen, of anderszins iets van d’r gehoord, dus die Productie 11 willen we best even zien.

Ook zou er sprake zijn van omzetverlies en gederfde inkomsten, maar een schadestaatje ontbreekt. Wel moet volgens Schoolderman c.s. 2500 euro overgemaakt worden omdat  (voetnoot 5) zo’n bedrag conform vaste rechtspraak wordt toegekend. Een enkele verwijzing naar een uitspraak was klaarblijkelijk te veel moeite.
Dus hebben wij ogenblikkelijk verzocht om die stukken:

Alvorens uw schrijven door te geleiden naar de relevante persoon viel op dat de bijlages waar naar verwezen werd in het schrijven niet bij de scan zaten.
Als u mij die nog zou kunnen doen toekomen, zal ik voor doorzending van deze zorgen zodat er ook inhoudelijk naar gekeken kan worden.

Toen vijf dagen later nog geen bericht was teruggekomen (zo complex kan dat scannen toch niet zijn) zonden we een rappel:

Helaas mocht ik de gevraagde stukken nog niet ontvangen. Gezien de toon van het schrijven dat u zond vermoedde ik initieel dat er haast mee was, maar moet ik concluderen dat het bij u geen prioriteit heeft? Dan geef ik onze jurist ook aan dat er op korte termijn geen tijd voor vrijgehouden hoeft te worden om een en ander te beoordelen.

Toen nog niets binnenkwam, werd maar weer eens aan de bel getrokken:

Na mijn eerdere email van 1 maart jl. met het verzoek de ontbrekende stukken na te zenden alvorens we uw schrijven aan onze jurist kunnen doorsturen mocht ik geen reactie ontvangen. Op mijn rappel van 5 maart jl. reageerde u andermaal niet. Geen bevestiging van ontvangst, geen reactie ten aanzien van de ontbrekende stukken, überhaupt geen reactie van uw zijde, wel liet u uw zelf gestelde termijn verlopen zonder te reageren op communicatie van onze zijde.
Vandaag zend ik u dan ook middels deze e-mail een laatste aanmaning, met het verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk morgen, vrijdag 9 maart 2018, 12:00 Nederlandse tijd de ontbrekende stukken aan te leveren, bij gebreke waarvan onverkort aangenomen zal worden dat u uw verzoek intrekt en uw schrijven dus niet aan de jurist voorgelegd hoeft te worden. Retecool behoudt zich, logischerwijs, in dat geval alle rechten voor om over de zaak te publiceren.

En zoals bij advocaten wel vaker het geval is, pas als je gaat dreigen komen ze in beweging. In het geval van Matthijs een vrij teleurstellende reactie:

Ik ga niet inhoudelijk reageren op anonieme berichten.
Uw juridisch adviseur kan contact met mij opnemen.

Maartje d’r advo dropt dus een bombshell en gaat vervolgens met z’n vingers in z’n oren zitten. Nadat we weer op onze stoel geklommen waren dus fluks een reactie getikt:

Uw stelling is onjuist, u reageert namelijk op berichten van de directeur van onze hoster ook niet, terwijl die naar ik las u expliciet om bevestiging van ontvangst vroeg en u verre van anoniem berichtte.

Daarbij zie ik niet in hoe het in het belang van uw cliënte is wanneer u handreikingen tot overleg gedurende bijna 2 weken negeert en vervolgens van de hand wijst. Het maakt niet dat er enige urgentie blijkt uit uw handelen.

Dan inhoudelijk, u zond uw concept dagvaarding aan <EMAIL OME REET>. U heeft kennelijk geen probleem daar stukken heen te zenden, bij deze dus voor de vierde maal het verzoek de bijlagen, dan maar aan dit adres, te doen toekomen. Waarna deze het naar mij doorstuurt waarop ik het weer naar onze jurist door zal geleiden. Of u stuurt deze naar onze hoster die ze dan ook wel door zal willen sturen, ook al staat die inhoudelijk er volstrekt buiten.

Uw voorstel om direct met onze jurist te communiceren is helaas geen mogelijkheid. Onze jurist is bereid ons op persoonlijke titel bij te staan maar doet dit op voorwaarde van anonimiteit, ik zal dus stukken door moeten sturen alvorens deze beoordeeld kunnen worden.

In blijde afwachting van de (bij herhaling) gevraagde stukken verblijf ik,

Dus nu zal Matthijs Kaaks wel weer 14 dagen pakken om hierop te reageren, vandaar dat we even naar de dagvaarding gekeken hebben, terwijl we op de scans wachten.

Wat ons namelijk opviel is dat Maartje enkel struikelt over de negatieve toon, het gebruik van tags en de beweerdelijke persoonlijke aanval. Nergens wordt het artikel aangevallen op de inhoud. Dat sterkt ons in de gedachte dat ze dus in beginsel geen probleem heeft met inhoudelijke kritiek op haar bedrijf en presentatie van zichzelf als onderneemster (want dat zou nogal naar botte censuur rieken), maar enkel de toon haar niet aanstaat. Zo stelt Matthijs onder punt 11 dat het gebruik van haar volledige naam “Maartje Schoolderman” erop wijst dat Retecool het op haar persoonlijk gemunt heeft. Nou nee, welkom op het internet, een tag klassificeert de relevante hoofdonderwerpen uit de post. Dus als we een stukje opbouwende feedback geven op een paar artikels (deze en deze) waar in die artikels in de titel, url, onderschrift bij de foto’s en het artikel zelf de volledige naam van Maartje (meermaals) genoemd wordt en Maartje er niet voor schuwt om zich met allerlei persoonlijke anekdotes (zeilen, blikopener op A’dam C.S. etc) op te werpen als de postergirl van haar bedrijf, dan is het volstrekt logisch dat het onderwerp van een artikel over het bedrijf van Maartje en hoe Maartje zich profileert als tag haar naam meekrijgt. Net als dit bericht erover gaat dat Maartje Schoolderman Retecool met juridische stappen bedreigt en haar advocaat weigert met ons te communiceren over de concept dagvaarding die hij stuurde.

Nu zijn we geen fans van topicide, maar als iemand bezwaar heeft tegen een formulering zijn we de onredelijksten niet, dan willen we er best even naar kijken of daar een mouw aan te passen valt, mits de inhoud van een post niet inhoudelijk verandert. Ja, zelfs als we van mening dat de bestaande tekst niet over de schreef gaat, zoals hier. Jammer dat Maartje ons niet zelf benaderd heeft, maar soit. Dus, terwijl we wachten tot Matthijs z’n scanner aan de praat heeft, hebben we vast de volgende zaken aangepast:

“Maartje Schoolderman (29) laat zich rücksichtslos uitwonen door de voedingsindustrie” in te titel wordt dan “Maartje Schoolderman laat zich voor het karretje spannen van de voedingsindustrie”. Ze blijft immers niet altijd 29.

Ten aanzien van de opmerking van Maartje zelf (LOLcitaat: “In het begin waren mijn gerechten echt niet lekker”) dat haar eten pas na een paar maanden en heel veel receptvariaties binnen te houden was tikten we: “Als je godverdomme vier maanden nodig hebt om je eten enigszins binnen te houden te maken dan kun je beter stoppen, Maartje.” Dat wordt dan: “Als je potverveertienkommazeseurocent vier maanden nodig hebt om je eten enigszins binnen te houden te maken dan kan dat ook een signaal zijn, lieverd.”

De column eindigde met: “Maartje Schoolderman laat zich namelijk kneiterhard met een stapel blikken in d’r reet neuken door het grootkapitaal. Lekker doen, maar kom er dan ook gewoon voor uit.” Dus daar maken we van: “Maartje Schoolderman laat zich namelijk voor het karretje spannen van het grootkapitaal. Lekker doen, maar kom er dan ook gewoon voor uit.”

En ook had ze nog een issuetje over dat ze neukbaar genoemd zou worden. Nou stond dat al doorgehaald, maar als Maartje van mening is dat die kwalificatie “neukbaar” op geen enkele wijze op haar van toepassing is, geloven we haar en vinden #WeThatToo. Dus neukbaar is eruit gehaald, bij deze.

Verder zou er meerdere keer nadien getikt zijn over Maartje d’r gerechten (Productie 9, vooralsnog niet aanwezig), maar dat zal vermoedelijk gaan over de reviews van heur blikjes voor onze rubriek Vretecool. Vegetarische Curry Madras en Pulled Pork. Beide zijn prima beargumenteerde reviews van haar producten, en we blijken niet de enige die de inhoud van de blikjes niet voor herhaling vatbaar vinden. Althans, we leggen “Voor op de camping of in de camper prima, maar voor thuis zou ik hem niet nog eens halen.” niet uit alsof het enorm lekker was.

Zijn wij benieuwd of er nu opeens inhoudelijk nog wat aan te merken is op de pots, want dat ontbrak in de conceptdagvaarding in z’n geheel, enkel de toon was het probleem, we zullen u op de hoogte houden. Als laatste moesten we nog even de groeten doen van de slagerij die in het begin Maartje d’r blikken produceerde, en willen we op de OLOcolumn wijzen van de advo van Maartje dat het recht niet gebruikt moet worden voor iedereen die zich een beetje beledigd voelt. Waarvan akte.

Reaguur dan!

29 reaguursels op "Maartje Schoolderman dreigt Retecool met legale stappen, haar advocaat weigert overleg"

avatar
  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Laat weten wanneer
teringbibber

Maar “Maartje Schoolderman laat zich namelijk kneiterhard met een stapel blikken in d’r reet neuken door het grootkapitaal.” mag er toch wel inblijven? Ik vond het net zo’n mooie zin~!

teringbibber

comment image?2

Ds. Ploppo

Maar was de meuk te vreten of niet?
Ik zeil zelf ook wel eens stukjes langer dan een week of wat en beaam dat het lastig is fatsoenlijk blikvoer te vinden.
In Engeland (out of all places…) is nog wel een aardige stew-uit-blik te te vinden, maar ik heb nog nooit iets gevonden dat echt lekker te noemen is.
(Enige uitzondering zijn blikken Confit Canard, maar die vormen geen complete maaltijd op zich)

Dit schreeuwt om een vretecool special en omdat over smaak niet te twisten valt zullen daar toch onmogelijk legale stappen uit kunnen volgen.

bla

versuikerde eend???? da kan toch geen nassen zijn..

teringbibber

Enne… niet neukbaar? Echt wel!
(plaatje hebben we maar even verwijderd)

teringbibber

Waarom? Het was al censored?

teringbibber

ik dacht dat deze post sowieso een gezond aan de kaak stellen van misplaatste censuur was… en nou doen jullie het zelf!!! Er is niks te zien op dit louter suggestieve plaatje!
comment image

Reet

Laten we afwachtende de legale stappen de boel niet te erg pushen.

Bismarck

Niet alleen Dijkie…

Roel Zwaar

Dit is de laatste keer dat ik in augustus op vakantie ga. Ik mis altijd de leukste stukken blijkbaar.

Maartje

Jullie moeten echt ophouden met mij pesten. Dat is niet leuk. Probeer zelf maar eens een echte onderneming op te starten en dan ook nog eens eetbaar bourgondisch verantwoord voedsel op tafel te zetten.

Ds. Ploppo

Je hebt helemaal gelijk. Pesten is stom en daar doe ik niet aan mee.
Zelf ben ik als kind ook gepest toen ik een onderneming ging opstarten.
Dus flauwe opmerkingen over bipspenetratie enzo zul je van mij echt niet horen.
Zoals ik al zei… verantwoord blikvoer is haast niet te vinden. Als ik jouw blikken bij de Appie kan vinden ga ik er zeker eentje aan boord oppeuzelen. Omdat dat dan op volle zee is en ik nogal snel misselijk wordt benedendeks, maak ik meestal het blik snel open en zet het direct op het vuur. Met brede platte blikken gaat dat beter dan met smalle hoge. Die laatste, daar gaat de vlam alleen omheen en fikt het etiket eraf. De inhoud wordt niet zo snel warm. Bovendien is het nogal wankel; zelfs op een cardanisch fornuis. Mijn tip dus; brede lage blikken; te openen zonder opener. Mooiste zou zijn als het blik zichzelf opende als de inhoud warm is; met een klein knalletje zonder dat de inhoud eruit spat . Dan hoor je boven aan dek dat het klaar is.
Vervolgens snel naar beneden. Blik met vork mee naar boven en oppeuzelen. Als het dan nog bourgondisch verantwoord te nassen is, koop ik meteen het schap leeg.

Maartje

Ja weet je Ploppo, als die jongens gewoon gevraagd hadden of ze wat mochten proeven, had ik ze gewoon wat blikjes tegen inkoopprijs aangeboden. Maar ja, makkelijker is natuurlijk om direct een hardwerkend meisje in een grote mensen huis de grond in te trappen.

TheStef

Niet zo heel slim om dit soort posts weer op te rakelen, het spreekwoord, “als je word geschoren moet je stilzitten” gaat meestal op, dingen waaien wel weer over, enne succes met je onderneming

horrorneefje

Eetbaar voedsel gaat nog eens heel groot worden. Maar wat is er in sliertsnaam bourgondisch aan curry matigdras, kip in kokots en chili con carnage uit blik? Zo zout heb ik het nog nooit gevroten (/seth). Je produkt wordt ingemaakt (/seth) en je krijgt een extragratis verbale bukkake, maar geloof me, ik heb hier wel erger gezien. Jouw etiketten zijn onze etiquette niet.

Zoek je trouwens nog een betere advocaat…?

Bismarck

“hebben we vast de volgende zaken aangepast”
Ik vat samen: De censuur opgelegd door een derderangsadvocaat die nog niet eens een complete brief kan afleveren, wordt door de RC’s geslikt als ware het een Oost-Europese pornoster op een GGG-party.

teringbibber

comment image

Bakkie Pleur

Ben hier al een tijdje niet geweest, maar sinds wanneer worden er topics aangepast voor jankerds die dreigen met legale stappen? Beetje RC-onwaardig als je het mij vraagt. Ze pleurt zelf meuk online en wij geven daar een review van. Welkom op de interwebs Maartje!

AlHarryBar

Heje die namen gelezen van de zgn reageerderts op FaceBook®?
Klopt niks van, heel raar

Bismarck

“het censuurbureau van de EU, EUvsDisinfo”

Dit vergt een stukje meer uitleg. Hoe doet EUvsDisinfo aan censuur?

L B

Barbra Streisand was helaas niet bereikbaar voor commentaar

horrorneefje

Hebben jullie het proefpakket al besteld? Nog net geen 14 eypo voor drie blikken voer. Maar dan krijg je er wel extra inspiratie bij, in de vorm van 9 receptkaarten.

https://www.vanblik.nl/proefpakket

comment image

Weirdoinventor

Recepten?

Voor kant en klaar maaltijden?

(Goede SEO trouwens deze post, heel subtiel.)